CE-markering

Ce logo

CE staat voor Conformité Européenne. Het doel van CE-markering is enerzijds het bevorderen van de vrije handel binnen de lidstaten en anderzijds het waarborgen van veiligheid voor consument en milieu. Ook maakt de CE-markering het eenvoudiger producten uit verschillende landen onderling te vergelijken.

De markering wordt vermeld op producten die onder productgroepen vallen waarvoor een richtlijn is vastgesteld volgens de Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Als voor een productgroep een dergelijke richtlijn is vastgesteld, dan moeten alle betreffende producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht aan de bepalingen daarvan voldoen.